close
Premijera
 
Redatelj:
Glume:
Audio:
Titlovi:
Opširnije Opširnije Opširnije Pogledaj na HBO GO-u
Pravne informacije

Uvjeti korištenja i Pravila privatnosti HBO i Cinemax web stranica

Dobrodošli na www.hbo.hr web stranicu (dalje u tekstu: ”HBO web stranica”) i www.cinemax-tv.hr web stranicu (dalje u tekstu: “Cinemax Website”; HBO web stranica i Cinemax web stranica dalje u tekstu zajedno: ”Web stranice”) koje uređuje HBO ADRIA d.o.o. s adresom sjedišta u Zagrebu, poštanski broj 10 000, Av. Većeslava Holjevca 40 (dalje u tekstu: ”HBO”).

Nakladnik televizijskih kanala HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD i usluge na zahtjev HBO OnDemand je HBO Europe s.r.o. sa sjedištem u Republici Češkoj, Praha 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, registarski broj: 61466786, registrirano pri Općinskom sudu u Pragu, odjeljak C, 29418 (“HBO Europe”). HBO Europe možete kontaktirati na adresi sjedišta, putem telefona: 00385(1)6681591 ili e-mail adrese: sekretariat@hbo.cz. Tijelo nadležno za nadzor nad pružanjem usluga televizije i televizije na zahtjev je Vijeće za pružanje usluga radia i televizije sa sjedištem u Češkoj Republici, Praha 2, Škrétova 44/6, poštanski broj: 120 00.

Prije korištenja Web stranica, molimo Vas (dalje u tekstu: ”Korisnik(ci)”) da pažljivo pročitate uvjete korištenja u nastavku (dalje u tekstu: ”Uvjeti korištenja”). Korisniku nije dozvoljeno koristiti Web stranice ukoliko ne prihvaća Uvjete korištenja u nastavku te je u tom slučaju Korisnik obvezan prestati s korištenjem Web stranica.

Upotreba Web stranica
Web stranice sadrže informacije, promotivne sadržaje i najave HBO usluga (trenutno: HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 linearni televizijski kanali- uključujući verziju visoke rezolucije ako postoji, HBO na zahtjev i HBO GO; dalje u tekstu zajedno: “HBO usluge”). Ukoliko se Korisnik prijavi bilo putem HBO web stranice ili Cinemax web stranice (dalje u tekstu: ”Prijava”), na Web stranicama bit će mu dostupne funkcionalnosti i informacije kako je u nastavku navedeno. Nakon Prijave Korisnici mogu: (i) prilagođavati HBO usluge, (ii) komunicirati s drugim Korisnicima i (iii) sudjelovati u nagradnim igrama i drugim programima vjernosti dostupnim na Web stranicama. Tijekom Prijave Korisnici moraju prihvatiti Pravila privatnosti dolje navedena.

Korištenjem HBO usluga Korisnik prihvaća sljedeće:
(a)    Isključiva je odgovornost Korisnika čuvati povjerljivim prijavne podatke, korisničko ime i lozinku;
(b)    Korištenje Web stranica ograničeno je samo na područje Republike Hrvatske;
(c)    Korisnici mogu biti samo osobe starije od 18 godina;
(d)    Korisnici se mogu odjaviti s Web stranica u bilo kojem trenutku, slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: info@hbo.hr (dalje u tekstu: ”Odjava”);
(e)    Ni jedna izjava objavljena na Web stranicama neće se smatrati ponudom za sklapanje ugovora niti prihvatom ponude za sklapanje ugovora;
(f)    Korisnici su svjesni i prihvaćaju da je isključivi nositelj prava na HBO usluge HBO Europe s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Prag 7, PSC: 170 00 Republika Češka, dalje u tekstu: “HBO Europe”). HBO Europe je pružatelj medijskih usluga za HBO usluge;
(g)    HBO zadržava pravo mijenjati ustroj, izgled i/ili pojavljivanje sadržaja na Web stranicama djelomično ili u cijelosti, u bilo kojem trenutku.

Opseg korištenja
Korisnici mogu koristiti Web stranice isključivo u svoje osobne i privatne svrhe. Strogo je zabranjeno korištenje Web stranica u bilo koju poslovnu svrhu kao i ponovno objavljivanje informacija s Web stranica za javnu upotrebu.
Izmjene Uvjeta korištenja
Korisnici su svjesni i prihvaćaju da ovi Uvjeti korištenja mogu povremeno biti izmijenjeni. Korištenjem Web stranica, Korisnik prihvaća izmijenjene Uvjete korištenja.

Protupravno ponašanje Korisnika
Aktivnosti dolje nabrojane nisu dozvoljene niti odobrene od HBO-a i mogu biti protupravne sukladno domaćem ili europskom pravu, i to aktivnosti koje uključuju, ali se ne ograničavaju na:
-    Preinaku, prilagođavanje ili dešifriranje pojedinog dijela Web stranica;
-    Neovlašteno ulaženje ili pokušaj ulaženja u informacijski sustav koji se odnosi na Web stranice;
-    Prikupljanje informacija (uključujući korisnička imena, lozinke i adrese elektroničke pošte) o drugim Korisnicima u bilo koje svrhe:
-    Objavljivanje, distribuciju ili neovlašteno korištenje materijala vezanih uz Web stranice;
-    Stvaranje identifikatora korisnika automatskim ili prijevarnim metodama.

Isključenje odgovornosti
HBO, kao i njegovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, savjetnici ili agenti ovime se odriču bilo kakve odgovornosti za autentičnost, cjelovitost, zakonitost, pouzdanost, djelotvornost ili dostupnost sadržaja ili informacija na Web stranicama.
Korištenjem Web stranica, Korisnici prihvaćaju koristiti Web stranice isključivo na svoj vlastiti rizik i HBO ne odgovara za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu ili povredu koja može nastati korištenjem Web stranica.
HBO se odriče bilo kakvih jamstava i/ili obveza do opsega odricanja dopuštenog važećim propisima. HBO ne jamči nesmetan rad ni rad bez greške sadržaja ili funkcionalnosti Web stranica, uklanjanje grešaka, niti da server koji prenosi Usluge Web stranica ne sadrži viruse ili druge štetne elemente.

HBO ne odgovara za korištenje ili posljedice korištenja sadržaja i funkcionalnosti Web stranica, ili njihovu točnost, preciznost, pouzdanost ili bilo koju drugu značajku. Korisnici prihvaćaju odgovornost za bilo koju štetu koju pretrpe na i zbog uređaja korištenih za pristup Web stranicama, za troškove popravljanja kao i održavanja takvih uređaja.

HBO ne odgovara za bilo kakvo ometanje usluge koje proizlazi iz greške u kvaliteti ili ometanju Korisnikove internet veze, ili za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu ili povredu pretrpljenu u svezi s tim.

Informacija ili mišljenje koje se pojavi na Web stranicama, a u sklopu funkcionalnosti prikazivanja društvenih mreža na Web stranicama, neće se smatrati informacijom ili mišljenjem HBO-a niti njegovih povezanih društava. HBO neće odgovarati za ono što proizlazi iz ili je vezano za gore navedene informacije i mišljenja te Korisnici prihvaćaju da bilo koji drugi Korisnik može dobiti saznanje i koristiti prije spomenute informacije i mišljenja. HBO neće odgovarati za bilo kakav gubitak, štetu (bilo stvarnu štetu, izmaklu korist, štetu uzrokovanu kaznenim djelom ili bilo koju drugu štetu), povredu, dug, obvezu ili bilo što drugo što se zasniva na ili proizlazi iz bilo koje informacije ili mišljenja koji se pojavljuju na Web stranicama.

Korisnici će učiniti sve da zaštite svoje osobne podatke kao i svoje korisničko ime i lozinku te adresu elektroničke pošte, koji su potrebni za Prijavu. Korisnici su odgovorni za svaku okolnost ili postupak koji se dogode kao rezultat njihovog korištenja korisničkog imena, lozinke, adrese elektroničke pošte ili osobnih podataka.
Materijali postavljeni na Web stranice

HBO ima neisključivu, trajnu, stalnu i besplatnu licencu za korištenje bilo kojeg teksta, adrese elektroničke pošte, fotografija, video zapisa, prijedloga, koncepta ili ideje (bilo da su zaštićeni kao intelektualno vlasništvo ili ne) koje imaju Korisnici i koje su Korisnici postavili na Web stranice u bilo kojoj formi ili iz bilo kojeg razloga (dalje u tekstu: ”Postavljeni materijali”) neovisno o lokaciji s koje su postavljeni i HBO je ovlašten koristiti Postavljene materijale u bilo kojem trenutku sada i ubuduće po svojoj procjeni iz bilo kojeg razloga. HBO neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu postavljanjem bilo kojeg materijala na Web stranice.

Naknada štete
Korisnici će naknaditi HBO-u, njegovim direktorima, agentima, zaposlenicima i povezanim društvima bilo kakvo potraživanje, kao i troškove vezane uz takvo potraživanje zatraženo od strane treće osobe, a koje proizlazi iz povrede ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika.

Prava intelektualnog vlasništva
Korisnici prihvaćaju da je struktura, pregled, izgled, slike i sadržaj Web stranica zaštićen sukladno važećim propisima o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i drugim propisima o intelektualnom vlasništvu.

Sve usluge, sadržaji, informacije i računalni programi (software aplikacije) koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja na medijski sadržaj i slike koje se na njima nalaze, druge prikaze, fotografije, znakove, imena, grafike, žigove, logotipe, ilustracije kao i računalne programe (aplikacije) su intelektualno vlasništvo HBO-a ili drugih društava unutar njegove grupe ili neke treće osobe koja je ovlastila HBO za korištenje istih. Posljedično, sve usluge, sadržaji, informacije i računalni programi (software aplikacije) koji se nalaze na Web stranicama su pod zaštitom autorskih ili drugih srodnih prava te drugih prava intelektualnog vlasništva ili kojeg drugog mjerodavnog prava. Strogo je zabranjeno umnožavati, kopirati, distribuirati (uključujući posredstvom elektroničke pošte, faksimila ili drugog elektroničkog uređaja), objavljiti, oblikovati, prenositi ili koristiti na drugim Web stranicama ili na drugim računalnim mrežama bilo koje usluge, sadržaje, informacije ili računalne programe (software aplikacije) dostupne na Web stranicama.

Poveznice (linkovi)
HBO neće odgovarati za sadržaj ni jedne vanjske stranice koju uređuju treće osobe i koja je povezane s Web stranicama putem poveznice (linka). Svatko može stvoriti poveznicu (link) koja Korisnike upućuje na Web stranice pod uvjetom da poveznica (link) ne navodi, ne predlaže niti ostavlja dojam da HBO ili grupa fizičkih osoba koja je povezana uz HBO sponzorira ili podupire stranicu na kojoj se nalazi poveznica (link) do Web stranica. Korisnici ne mogu koristiti logotipove, žigove, simbole ni bilo koje druge materijale pod zaštitom autorskog i drugih srodnih prava, kao i drugih prava iz intelektualnog vlasništva koji se pojavljuju na Web stranicama, bez izričito danog pisanog odobrenja vlasnika datog znaka ili prava. Korisnici ne mogu koristiti ni jedan dio sadržaja, kao ni jedan drugi materijal koji se nalazi na Web stranicama ili koji sadrže neke druge stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja HBO-a.

Odredba o djelomičnoj ništetnosti
Ukoliko je neka odredba ovih Uvjeta korištenja ništetna ili nevaljana, to neće utjecati na valjanost drugih odredaba ovih Uvjeta korištenja, koji će ostati valjani i na snazi u cijelosti.

Važeće pravo i nadležan sud
Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko pravo. Strane ovih Uvjeta korištenja će nastojati sve nesporazume, sporove, pitanja i nedoumice koje proizlaze ili su u svezi s ovim Uvjetima korištenja riješiti mirnim putem. Za sve sporove, neslaganja ili zahtjeve koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Uvjetima korištenja bit će nadležan sud po pravilima o nadležnosti u Republici Hrvatskoj.

Informacije o kontaktima HBO-a:
Adresa: HBO ADRIA d.o.o., 10 000 Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40
Adresa elektroničke pošte: info@hbo.hr

 

Pravila privatnosti
Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka:
Ime: HBO ADRIA d.o.o. (dalje u tekstu: “Voditelj zbirke osobnih podataka”)
Sjedište: 10 000 Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40
OIB: 74511245957
E-mail adresa: info@hbo.hr
Uzimajući u obzir da ova Pravila privatnosti (dalje u tekstu: „Pravila privatnosti”) predstavljaju neodvojiv dio Uvjeta korištenja, definicije određene u Uvjetima korištenja koristit će se i u ovim Pravilima privatnosti.

Određivanje obrade podataka:
Do obrade podataka može doći dobrovoljnim, izričitim i svjesnim pristankom Korisnika tijekom Prijave na HBO web stranicu i Cinemax web stranicu, temeljem informacija danim u Pravilima privatnosti. Prijava će se smatrati Korisnikovim pristankom na obradu i pohranu podataka (po definicijama određenim dolje).

Pravni osnov za obradu podataka:
Slobodan i izričit pristanak Korisnika je pravni osnov za obradu podataka za svrhe određene dolje.

Opseg pravila privatnosti:
Pravila privatnosti odnose se isključivo na obradu podataka do kojih dolazi korištenjem HBO web stranice i Cinemax web stranice.

Opseg podataka koji se obrađuju:
1.    Tijekom prijave Korisnici će unijeti korisničko ime, lozinku i adresu elektroničke pošte (dalje: “Osnovni podaci”). Tijekom prijave ili kasnije tijekom korištenja, Korisnik može dati sljedeće podatke po svom nahođenju: osobno ime, prezime, godinu rođenju, profilnu sliku, poštanski broj mjesta u kojem mu je kućna adresa, kućnu adresu (ime mjesta i ulicu), broj telefona, trenutnog operatera ako ga ima (dalje u tekstu: ”Dodatni podaci”; Osnovni podaci i Dodati podaci zajedno dalje u tekstu: ”Podaci”). U svrhu obrade podataka, voditelj zbirke osobnih podataka ne može objaviti Podatke trećoj osobi, niti ih prenijeti, objaviti ili ih povezati s bilo kojom drugom obradom podataka.
2.    Korisnici su suglasni da će, u svrhu pregleda sadržaja HBO web stranice i Cinemax web stranice, biti zabilježeni: IP adresa Korisnikovog računala, početak i kraj vremena posjeta, identifikacija pregledanih usluga, a u određenim slučajevima, s obzirom na postavke Korisnikovog računala, vrsta pretraživača i operacijskog sustava. Sustav automatski bilježi navedene podatke.
3.    Korisnici su suglasni da tijekom posjete HBO web stranice i Cinemax web stranice, sustav šalje anonimnog identifikatora posjetitelja, takozvani kolačić, u Korisnikovo računalo. Kolačići su podatkovne datoteke u tekstovnom formatu, koje su smještene na Korisnikovo računalo (hard disk). Kolačići ne sadržavaju osobne podatke. U zadanim postavkama, pretraživač prihvaća kolačiće i pohranjuje ih (npr. u mapu ”Privremeno skinute internet datoteke”). Ukoliko Korisnik ne želi da voditelj zbirke osobnih podataka postavi kolačić na Korisnikovo računalo ili neki drugi uređaj, može deaktivirati primanje kolačića u pretraživaču. Daljnje informacije o uporabi kolačića dostupne su u Pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima su nedjeljiv dio ovih Uvjeta korištenja i Pravila privatnosti. Za Pravila o kolačićima kliknite ovdje.

Svrha obrade podataka
1. Svrha obrade podataka je sljedeća:
(i)    identificirati i provjeriti Korisnikovu autorizaciju u svrhu prijavnog procesa u svakom slučaju nakon Prijave,
(ii) koristiti podatke u statističke svrhe i
(iii) pružiti dodatne usluge koje je Korisnik zatražio (npr. slanje objava i novinskih brošura, preporuka određenih programa, sudjelovanje u nagradnim igrama i programima vjernosti). Voditelj zbirke osobnih podataka će (i) komunicirati s drugim Korisnicima direktno (npr. dostavljenjem novinskih brošura) nakon Korisnikovog prethodnog zahtjeva i pristanka i (ii) dat će mogućnost prekida bilo kakve direktne komunikacije.
2. Podaci sačuvani u zabilježenoj datoteci tijekom pretraživanja HBO web stranice i Cinemax web stranice, koriste se u statističke svrhe (kako bi skupili podatke o raširenosti Web stranica), otkrili greške i provjerili sigurnost rada HBO web stranice i Cinemax web stranice te konačno, da bi otkrili i spriječili protupravne vanjske napade koji krše ili ugrožavaju cjelovitost HBO web stranice i Cinemax web stranice.

Trajanje obrade podataka
1.    Vrijeme bilježenja podataka počinje s Prijavom a završava s Odjavom Korisnika.
2.    Voditelj zbirke osobnih podataka obrisat će podatke tijekom 10 radnih dana od dana zahtjeva za brisanjem istih.

Ostale informacije
1.    Voditelj zbirke osobnih podataka sprema podatke isključivo u digitalnom obliku. Samo ovlašteni zaposlenici voditelja zbirke osobnih podataka imaju pristup podacima i poduzimaju radnje vezane uz Podatke. Kako bi osigurao sigurnost podataka, voditelj zbirke osobnih podataka mora koristiti sustav zaštite osobnih podataka uobičajen u vrsti industrije kojom se bavi, redovito ga dopunjavati i nadograđivati te činiti sve što bi se u usporedivoj situaciji očekivalo kako bi se spriječio neovlašten pristup obrađenim Podacima.
2.    Voditelj zbirke osobnih podataka u obradu podataka ne uključuje procesor podataka.
3.    Korisnici mogu zatražiti informacije o obradi podataka, izmjenu ili prilagodbu njihovih podataka u bilo koje vrijeme u pismu upućenom voditelju zbirke osobnih podataka ili putem elektronske pošte na adresu gore označenu. Ako Korisnici uvide da se obradom podataka krši mjerodavno pravo, mogu se, u svrhu zaštite svojih prava, obratiti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj (Agancija za zaštitu osobnih podataka, adresa: 10 000 Zagreb, Fra. Grge Martića 14) ili nadležnom sudu.
4.    Voditelj zbirke osobnih podataka će obrisati podatke ako:
–    se obradom krši mjerodavno pravo;
–    Korisnik zatraži brisanje;
–    su podaci nepotpuni ili netočni, a to nije moguće ispraviti;
–    je svrha obrade ispunjena ili
–    je brisanje naloženo sudskom odlukom ili od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka.
5.    Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, bez odgode, informirati Korisnika o svakoj promjeni ili brisanju podataka.
6.    Web stranice voditelja zbirke osobnih podataka mogu upućivati ili povezivati na web stranice koje obrađuje neka drugi pružatelj usluga radi čega voditelj zbirke osobnih podataka neće moći utjecati na proces obrade tih osobnih podataka. Upozoravamo Korisnike da, ukoliko se povežu na druge web stranice preko takvih poveznica (likova), povezat će se na web stranice drugih pružatelja usluga. Te web stranice voditelj zbirke osobnih podataka ne kontrolira niti ih može kontrolirati radi čega voditelj zbirke osobnih podataka ne može biti odgovoran za objavu podataka ili radnje koje utječu na osobna prava na tim web stranicama. U tim slučajevima Korisnici trebaju pročitati izjave u vezi sa zaštitom osobnih podataka tih drugih pružatelja usluga.
7.    Ukoliko je neka odredba ovih Pravila privatnosti ništetna ili nevaljana, to neće utjecati na valjanost drugih odredaba ovih Pravila privatnosti, koji će ostati valjani i na snazi u cijelosti.
8.    Na ova Pravila privatnosti i obradu podataka primjenjuje se hrvatsko pravo, s isključenjem odredbi i načela međunarodnog privatnog prava. Strane ovih Pravila privatnosti će nastojati sve nesporazume, sporove, pitanja i razlike koje proizlaze ili su u svezi s ovim Pravilima privatnosti riješiti mirnim putem. Za sve sporove, neslaganja ili zahtjeve koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Pravilima privatnosti bit će nadležan sud po pravilima o nadležnosti u Republici Hrvatskoj.

Dragi posjetitelju, ova web stranica koristi kolačiće sa svrhom pružanja web usluga i pogodnosti koje ne bi bilo moguće pružiti bez uporabe kolačića. Posjetom i korištenjem ove web stranice dajete svoj izričit i dobrovoljan pristanak za učitavanje kolačića na Vaš pretraživač.

Saznati više o kolačićima i promijeniti svoje postavke kolačića možete ovdje.Ne prikazuj ovu poruku ponovno.