close
Premijera
 
Redatelj:
Glume:
Audio:
Titlovi:
Opširnije Opširnije Opširnije Pogledaj na HBO GO-u
54269_-_254

Uvjeti korištenja - HBO First Draft Natječaj

HBO First Draft Natječaj („Natječaj“)

Uvjeti sudjelovanja i pravila privatnosti

I. Uvjeti sudjelovanja
1.1. Organizator Natječaja: HBO Adria d.o.o. (sjedište: Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, Hrvatska) (“Organizator”)
1.2. Službena stranica Natječaja: hbo.hr/firstdraft (“Stranica”)
1.3 Cilj Natječaja: Organizator namjerava razviti svoju vlastitu televizijsku seriju, u kojem cilju traži odgovarajući scenarij putem natječaja.
1.4. Odredbe o prijavi: Potrebno je dostaviti cjelokupni scenarij prve epizode igrane tjedne serije smještenu na područje Adria regije (u jednoj ili više država koje čine regiju - Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora), u sadašnjosti („Prijava“). Bit će prihvaćeni scenariji na jednom ili kombinaciji od više navedenih jezika Adria regije (hrvatski, srpski, slovenski, makedonski, crnogorski, bosanski). Duljina treba biti ili 30 ili 60 minuta. (Jedna sezona projekta treba sadržavati minimalno 4, a maksimalno 13 epizoda). Prijava se može izvršiti samo u formi scenarija. Sinopsisi, opis likova, slike ili bilo koji drugi pisani ili vizualni materijali neće biti prihvaćeni kao Prijava. Samo scenarij prve epizode mora biti dostavljen. Osim navedenog, nema ograničenja o žanru Prijave.
1.5. Odredbe o formi: Prijave moraju biti pripremljene u formatu scenarija koji možete pronaći [ovdje].

1.6. Sudionici: Natječaj je otvoren za svakoga tko pripremi Prijavu u skladu s uvjetima određenim u ovim pravilima i dostave je putem Stranice u određenoj formi („Sudionici“).
1.7. Rok za Prijave: Rok za Prijave je 01. prosinac 2016. u 23:59h.
1.8. Metoda i uvjeti dostave: Finalizirane Prijave moraju biti dostavljene putem Stranice u PDF formatu. Prije dostave, obvezna je registracija na Stranici. Prilikom registracije, Sudionici su obvezni dati svoja imena ili pseudonim, e-mail adrese i brojeve telefona. Prijave mogu biti dostavljene ako Sudionici, prilikom registracije, prihvate ove uvjeti sudjelovanja i donja pravila privatnosti. Nakon što su dostavljene, Prijave ne mogu biti mijenjane.
1.9. Jedan Sudionik može dostaviti samo jednu Prijavu putem Stranice.
1.10. Evaluacija Prijava: Prijave će biti evaluirane od strane Organizatorovog HBO Adria zaposlenika. Autor(i) Prijave ili Prijava koji su procijenjeni kao najbolji („Sudionici Pobjednici“) primit će obavijest putem e-maila u kojoj će biti naveden plan buduće suradnje.
1.11. Rok za evaluaciju Prijava: Organizator će učiniti sve u svojoj moći da evaluira sve Prijave i obavijesti Sudionike Pobjednike putem e-maila najkasnije do 15. travnja 2017.
1.12. Navodi Organizatora

Organizator izjavljuje da:
(i) Prijave koje ne ispunjavaju uvjete koji su ovdje navedeni, naročito one koji ne ispunjavaju zahtjeve vezane uz sadržaj ili formu, kao i one koji su dostavljeni nakon roka, mogu biti isključeni iz Natječaja bez evaluacije;
(ii) Prijave će biti evaluirane po isključivoj diskreciji Organizatora i na način kako ih Organizator smatra prikladnim;
(iii) Odluke o Prijavama će biti konačne i Sudionici koji ujedno nisu i Pobjednici ne mogu tražiti preispitivanje Prijava;
(iv) Samo Sudionici Pobjednici će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona;
(v) Imena Sudionika (niti pseudonim ukoliko su njega koristili) Pobjednika neće biti objavljena na Stranici niti igdje drugdje bez njihovog pristanka;
(vi) Prijave Sudionika Pobjednika neće biti objavljene na Stranici niti igdje drugdje;
(vii) Prijave Sudionika Pobjednika bit će samo pročitane i evaluirane; bilo kakva daljnja upotreba bit će moguća samo nakon što Organizator i Sudionik Pobjednik potpišu pisani ugovor;
(viii) Organizator nije u obvezi izabrati Sudionika Pobjednika ako ni jedna Prijava nije procijenjena zadovoljavajućom;
(ix) Organizator može jednostrano izmijeniti rok za Prijave i evaluaciju Prijava;
(x) Organizator nije obvezan sklopiti ugovor sa Sudionikom Pobjednikom ako se stranke ne uspiju dogovoriti oko uvjeta u razumnom roku; i
(xi) Prijave koje nisu izabrane za buduće korištenje, bit će izbrisane.
1.13. Navodi Sudionika:

Sudionici izjavljuju:
(i) Dostavljene Prijave su njihovo intelektualno vlasništvo;
(ii) Oni posjeduju neograničena imovinska i moralna prava autorskog djela;
(iii) Prijave nisu prilagođeni radovi;
(iv) E-mail adresa i broj telefona dostavljeni putem registracije su stvarni i mogu biti korišteni od strane Organizatora kako bi se Sudionike valjano kontaktiralo;
(v) Organizator je ovlašten pročitati i evaluirati Prijave bez obveze plaćanja bilo kakve naknade; i
(vi) Sudionici potvrđuju i bezuvjetno prihvaćaju sve izjave Organizatora i ove uvjete sudjelovanja i pravila privatnosti.

II. Pravila Privatnosti

2.1. Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka („Voditelj“)
Tvrtka: HBO ADRIA d.o.o.
Sjedište: Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 74511245957
Kontakt: info@hbo.hr
Registracijski broj:
KLASA: 032-03/16-01/2380
URBROJ: 37-03/03-16-001
2.2. Opis podataka koje Voditelj obrađuje: Obrađivati se mogu samo oni podaci koji su prikupljeni slobodno danim i izričitim očitovanjem volje Sudionika putem prihvaćanja ovih pravila privatnosti prilikom registracije na Stranici. Registracija na Stranici smatra se davanjem odobrenja za obradu Osobnih Podataka (kako su dolje definirani).
2.3. Pravni osnov za obradu: Pravni osnov za obradu je pristanak dan od strane Sudionika.
2.4. Opseg pravila privatnosti: Ova pravila privatnosti odnose se isključivo na obradu podataka u vezi s korištenjem Stranice.
2.5. Opseg podataka koji se obrađuju:
(i) Prilikom registracije, Sudionici moraju dostaviti njegovo/njezino ime ili pseudonim, e-mail adresu i broj telefona („Osobni Podaci“). Voditelj će osigurati da prilikom obrade, Osobni Podaci neće biti otkriveni trećoj strani niti proslijeđeni, niti dostupni javnosti niti povezani s bilo kakvim drugim aktivnostima.
(ii) Sudionici također prihvaćaju da prilikom posjete Stranici, IP adresa Sudionikovog računala, početak/kraj korištenja Stranice i ponekad- ovisno o postavkama Sudionikog računala – pretraživač i OS tip će biti pohranjeni. Ti podaci se prikupljaju automatski putem sistema.
(iii) Sudionici također prihvaćaju da prilikom posjeta Stranici, u njegovo/njezino računalo, sustav šalje anonimizirani identifikator posjetitelja, takozvani kolačić. Kolačići su podatkovne datoteke u tekstualnom formatu, pohranjene na čvrstom disku računala. Kolačići ne sadrže osobne podatke. U zadanim postavkama preglednik prihvaća kolačiće i pohranjuje ih (npr. u mapu ‘Privremeno preuzete internetske datoteke'). Ukoliko Sudionici ne žele da Voditelj pohrani kolačić na njegovo/njezino računalo ili drugi uređaj, on/ona može isključiti primanje kolačića u pregledniku. Dodatni detalji o korištenju kolačića mogu se pronaći u našim pravilima o kolačićima, koji su sastavni dio pravila korištenja. Molimo kliknite ovdje: da pročitate pravila o kolačićima.
2.6. Svrha obrade podataka: Podaci se obrađuju kako bi Voditelj mogao kontaktirati Sudionika Pobjednika putem e-maila i/ili telefonski.
2.7. Trajanje obrade: Obrada podataka traje dok svrha obrade ne bude ispunjena, ali ne može trajati dulje nego mjesec dana nakon završene evaluacije Prijava. Osobni podaci bit će brisani i prije, i to u roku od 10 dana od primitka zahtjeva, ako Sudionik Organizatoru dostavi zahtjev o brisanju bilo e-mailom, bilo preporučeno poštom.
2.8. Ostale informacije:
(i) Voditelj pohranjuje Osobne Podatke isključivo u digitalnom obliku. Jedino ovlašteni zaposlenici Voditelja mogu imati pristup Osobnim Podacima i obavljati djelatnosti vezane za Osobne Podatke. Kako bi se zajamčila sigurnost Osobnih Podataka, Voditelj koristi sustav zaštite podataka uobičajen u svojoj industriji, redovito ga nadograđuje i unaprjeđuje te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim Osobnim Podacima.
(ii) Voditelj ne uključuje izvršitelja obrade u proces obrade podataka.
(iii) Sudionici mogu zatražiti objašnjenje vezano za obradu njegovih/njezinih Osobnih Podataka u bilo kojem trenutku, a mogu tražiti i ispravak ili izmjenu svojih Osobnih Podataka u bilo kojem trenutku pismom naslovljenim na Voditelja preporučenom pošiljkom, ili elektroničkim putem na e-mail adresu naprijed navedenu. Ukoliko smatra da se obradom Osobnih Podataka krši mjerodavno pravo, Sudionici se mogu obratiti tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb), ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.
(iv) Voditelj će izbrisati Osobne Podatke koje obrađuje u sljedećim slučajevima: ako je takvo korištenje u suprotnosti sa zakonom; ako Sudionik to zatraži; ako su podaci nepotpuni i netočni i ne mogu se zakonito popraviti; ako je prestala svrha obrade; ili ako brisanje naloži sud ili Agencija za zaštitu osobnih podataka.
(v) Ukoliko dođe do bilo kakve promjene ili brisanja, Voditelj će o tome odmah obavijestiti Sudionike.

17-08-2016

Dragi posjetitelju, ova web stranica koristi kolačiće sa svrhom pružanja web usluga i pogodnosti koje ne bi bilo moguće pružiti bez uporabe kolačića. Posjetom i korištenjem ove web stranice dajete svoj izričit i dobrovoljan pristanak za učitavanje kolačića na Vaš pretraživač.

Saznati više o kolačićima i promijeniti svoje postavke kolačića možete ovdje.Ne prikazuj ovu poruku ponovno.